Disclaimer Kracht & Zelfvertrouwen

Op het gebruik van de site www.kracht-en-zelfvertrouwen.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze site, wordt je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Kracht & Zelfvertrouwen streeft ernaar op deze site altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Kracht & Zelfvertrouwen niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Kracht & Zelfvertrouwen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of site en voor het niet goed functioneren van de site.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle informatie (teksten, beeldmateriaal, logo’s) van Kracht & Zelfvertrouwen op deze site is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze site mag op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Kracht & Zelfvertrouwen daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Hyperlinks

Deze site bevat hyperlinks naar sites van derden. Kracht & Zelfvertrouwen heeft geen invloed op sites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Kracht & Zelfvertrouwen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van sites van derden.

Wijzigingen

Kracht & Zelfvertrouwen behoudt zich het recht voor de op deze site aangeboden informatie, inclusief de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan een nadere aankondiging te doen.